| OMLOOP VAN DE MAASVALLEI

Sinds 1964EEN KLASSIEKER
ONDER NIEUWELINGEN &
JUNIOREN

NIEUWELINGEN & JUNIOREN

Het kostte wat grasduinen in oude kranten om een stukje historie van deze ronde te traceren. Sinds 1964 wordt de omloop van de Maasvallei georganiseerd, het initiatief hiertoe werd (getuige het Limburgsch Dagblad van destijds) in dat jaar genomen door het Ronde comité Elsloo.

Destijds, een nieuwe wedstrijd voor Nieuwelingen van 91,5 kilometer. Het moest geen kermiskoers langs een lokale kerk worden, maar een wedstrijd worden met heuvels (bergen voor sommigen) van formaat. Het exact aantal omlopen is niet meer te traceren, maar als lezers van deze site ons kunnen helpen om wat meer puzzelstukjes te leggen zou dat fantastisch zijn!

Nog steeds organiseren wij op de eerste zaterdag van juni een tweetal goed bezochte wedstrijden voor jonge renners in de KNWU categorieën nieuwelingen en junioren. Sinds jaren met de start naast het Gemeentehuis in Stein en de finish in het verlengde van de Maasberg te Elsloo.

https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/09/ddd_010525725_mpeg21_p019_image-320x436.jpg

Klik op de afbeelding voor het artikel.

OMLOOPVANDEMAASVALLEIFACTS & FIGURES

012345678900123456789001234567890

NIEUWELINGEN

0123456789001234567890

TEAMS NIEUWELINGEN

012345678900123456789001234567890

JUNIOREN

0123456789001234567890

TEAMS JUNIOREN

0123456789001234567890

VERKEERSREGELAARS

0123456789001234567890

BURGERMOTARDS

0123456789001234567890

VRIJWILLIGERS

https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/09/OvdM-training.png

OPLEIDING BIEDENJONGEREN
IN SPORT

De aandachtsgebieden binnen de wielerwereld veranderen. Waar het publiek graag kijkt naar wedstrijden van nationale en internationale professionals is de aandacht voor de jongere rijder de afgelopen jaren helaas fors afgenomen. Echter, zoals al in 1948 bedacht is het wél noodzakelijk en nog steeds actueel om de brug te slaan van de jeugd en jongeren naar het professionele circuit. Ook is afdoende aanwas nodig van nieuw jong talent, dat opgeleid kan worden tot de professional van morgen. En dat alles begint bij de breedtesport. Uiteindelijk is elke professional ooit voor het eerst op een racefiets gestapt. Mede om die reden heeft onze stichting haar doelen verbreed naar andere maatschappelijke thema’s zoals het stimuleren van breedtesport en het verbeteren van gezondheid onder de jeugd in zijn algemeenheid. Diverse onderzoeken tonen aan dat o.a. de gezondheid onder de jeugd afneemt, wij proberen dit tij te keren. Al dragen we op het geheel maar een klein steentje bij, alle beetjes helpen. Denk aan initiatieven zoals de Kids Ride, de plannen voor de organisatie van een (dames)toertocht, het betrekken van minder validen bij de breedtesport. Genoeg ideeën, welke echter ook draagvlak en financiële steun vragen. Wij vragen iedereen die hier zijn eigen steentje aan bij wil dragen zich te melden, we gaan graag met je in gesprek! 

WIL JIJ OOK DEELGENOOT WORDEN VAN ONS TEAM? MELD JE DAN NU AAN

WIL JIJ OOK DEELGENOOT WORDEN VAN ONS TEAM? MELD JE DAN NU AAN

VOLG ONS NU

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Omloop van de Maasvallei & Ronde van Limburg via onze Facebook, YouTube en/of LinkedIn pagina.

RONDEVANLIMBURG

Maakt onderdeel uit van:
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/KNWU.png
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/LC.png
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Topcompetie.png

VOLG ONS NU

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Omloop van de Maasvallei & Ronde van Limburg via onze Facebook, YouTube en/of LinkedIn pagina.

RONDEVANLIMBURG

Maakt onderdeel uit van:
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/KNWU.png
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/LC.png
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Topcompetie.png