| WEDSTRIJDREGLEMENT

WEDSTRIJDREGLEMENTOMLOOPVANDE
MAASVALLEI2019

Artikel 1
De Omloop van de Maasvallei voor Nieuwelingen en de Omloop van de Maasvallei voor Junioren, hierna te noemen “de wedstrijden”, worden op zaterdag 1 juni 2019
georganiseerd door Stichting Wielerweekend Stein, hierna te noemen “de organisatie”, welke houder is van de wedstrijdlicentie (KNWU) en de vergunningen en ontheffingen. De documenten zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de organisatie.

Artikel 2
Deze wedstrijden, waarvan de afstand voor Nieuwelingen 87 km en voor Junioren 120 km bedraagt, kan alleen worden deelgenomen door Nieuwelingen A en Junioren in clubteams, gecombineerde clubteams en/of district teams van 3 renners (let op: uniforme shirts vereist), die zich middels het KNWU inschrijfformulier hebben aangemeld bij de organisatie en hiervoor een bevestiging hebben ontvangen.

Artikel 3
De wedstrijden worden verreden onder auspiciën en volgens de huidige reglementen, jaarlijkse besluiten en nadere bepalingen en instructies van de KNWU. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van: deze reglementen, bepalingen en instructies van de KNWU en organisatie, en de te volgen route.

Artikel 4
De wedstrijden worden verreden in het kader van de KNWU Clubklassiekers voor Nieuwelingen en Junioren. Tevens tellen beide Omlopen van de Maasvallei mee voor de KNWU klimmers trofee.

Artikel 5
Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes voor de Nieuwelingen vindt plaats vanaf 08.30 tot 9.30 uur in de Permanence, zalencentrum Vivaldi, Dieterenstraat 7, 6171 JK te Stein, tel 0031-(46)4338476. Voor de Junioren kan dit gebeuren vanaf 11.30 tot 12.30 uur. De rugnummers dienen, na inlevering van het reserve materiaal door de ploegleider/deelnemer of diens gemachtigde, te worden afgehaald op vertoon van de geldige licentie van de deelnemers en hun begeleiders. Licenties worden niet ingenomen, na controle worden deze direct teruggegeven.

Artikel 6
Verkleed- en wasgelegenheid bevinden zich in de gymzaal Kerensheide,  Eburonenstraat, 6171 BG te Stein. Deze verkleed- en wasgelegenheid is geopend van 8:30 uur tot 18:00 uur. De deelnemers dienen de was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval (papier, schillen e.d.) in de daarvoor bestemde vuilnisemmers te deponeren.

Artikel 7
De juryvergadering zal plaatsvinden om 09:15 uur in de Permanence.

Artikel 8
De radiocommunicatieapparatuur wordt uitgegeven vanaf 8:30 uur bij de Permanence. De frequentie voor Radio Tour is: 155.9375 Mhz (KNWU 1).

Artikel 9
De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 10:00 uur (Nieuwelingen) en 13.30 uur (Junioren) verkrijgbaar in de Permanence.

Artikel 10
De deelnemers stellen zich op in de Stadhouderslaan, (naast het gemeentehuis) op aanwijzingen van de microfonist, jury en verkeersregelaars.

Artikel 10a
Het tekenen van de presentielijst, de verzet controle en controle van de transponders is voor de start verplicht. Dit kan vanaf een half uur voor de start op aanwijzing van de jury.

Artikel 11
De start zal plaats vinden om 10.15 uur (Nieuwelingen) en 14.00 uur (Junioren). De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar en reglementair aangebrachte rugnummers (let op: bevestiging spelden dienen door de deelnemers zelf te worden verzorgd). Ook het via de organisatie uitgereikte kaderplaatje dient op de juiste wijze aan de fiets te zijn bevestigd.

Artikel 12
Voor zover bevoegd (en daartoe voorzien van een organisatie- en/of KNWU-strook en een radio-ontvanger), stellen de voertuigen uit de volgerskaravaan zich op achter of vóór de deelnemende renners. Het meerijden in deze volgerskaravaan door niet officiële personen en/of voertuigen is verboden. Zij zullen, eventueel na overleg met de wedstrijdleiding en motards, uit de karavaan worden verwijderd.

Artikel 13
De bezemwagen (= laatste wagen van de volgerskaravaan) is herkenbaar aan de bezem en de groene vlag. Achterstand kop – staart : 3 minuten, oplopend naar 5 minuten in de laatste ronde.

Artikel 14
Op punten die gevaar kunnen opleveren worden door de organisatie personen met een vlag geplaatst. De deelnemers moeten bij de op deze wijze aangegeven punten uiterste attentie en voorzichtigheid betrachten. Het verbod wegwerpen afval/bidons e.d. N.2.2.025.01 is van toepassing.

Artikel 15
De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury en door de organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het
negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot een startverbod of uitsluiten van de wedstrijd.

Artikel 16
Goed reservemateriaal kan worden ingeleverd tot één uur voor de start van de wedstrijden nabij de Permanence. De deelnemers zijn aansprakelijk voor schade of verloren gaan van het tijdens de wedstrijd ontvangen reservemateriaal. De renners die reservemateriaal hebben ontvangen dienen er zorg voor te dragen dat het materiaal direct na afloop van de wedstrijd wordt ingeleverd bij de Permanence.

Artikel 17
Bij de Junioren is ravitaillering toegestaan. Deze ravitaillering is toegestaan in de 4e, 5e, 6e en 7e ronde. De ravitailleringszone is gelegen in de Julianastraat (300 meter ná passage van de finishlijn) en wordt als zodanig aangegeven met aanduidingsborden.

Artikel 18
De finish vindt plaats omstreeks 12:35 uur (Nieuwelingen) en 16.40 uur (Junioren) aan de Raadhuisstraat te Elsloo.

Artikel 19
De wedstrijd sluit 10 minuten na aankomst van de winnaar of direct na aankomst van de bezemwagen. Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de jury schriftelijk worden ingediend, mits binnen de daarvoor reglementair gestelde tijd, die daartoe bereikbaar is in de vergaderruimte van de jury.

Artikel 20
Een eventuele anti doping controle zal worden gehouden in Hotel ’t Raodhoes, Raadhuisstraat 46 6181 HB Elsloo, op de finishlijn gelegen.

Artikel 21
De medische verzorging tijdens de wedstrijd is in handen van de ronde arts en personeel van Stichting Sportdokters. De ziekenhuizen en telefoonnummers daarvan in de omgeving zijn:

Academisch Ziekenhuis Maastricht
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Algemeen: +31 (0)43 387 65 43
EHBO : +31 (0)43 38 76 700

Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Geleen
Algemeen: +31 (0)88 459 77 77

Artikel 22
De neutrale materiaalwagens worden ingezet in overleg met de jury / organisatie.

Artikel 23
De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd.

Artikel 24
Op de individuele uitslag is het prijzenschema P (Nieuwelingen) en schema K (Junioren) van de KNWU van toepassing. Tijdens de wedstrijden wordt het Beekdaelen Berg Klassement verreden. Deze sprints worden gehouden resp. op de Snijdersberg en Maasberg.

Nieuwelingen : 3e ,4e en 5e passage.
Junioren: 4e 5e 6e 7een 8e passage.

Elke sprint is goed voor 3, 2 en 1 punt. Bij gelijke eindstand tellen het meeste aantal 1e plaatsen, 2e plaatsen enz. Laatste sprint beslissend. T.b.v. het Totaal Klassement van de Klimmers Trofee ontvangen deze renners 5, 3 en 1 punt. Wedstrijd dient reglementair te worden uitgereden. Drie geldprijzen én trofee voor de winnaar.

Artikel 24b
De eerste drie aankomende en de winnaar van het bergklassement dienen direct na de finish beschikbaar te zijn voor de huldiging. Eveneens de nieuwe leider van de Klimmers trofee.

Artikel 25
Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd genomen of vinden anderszins sancties plaats tegen de betreffende begeleider.

Artikel 26
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen m.b.t. wedstrijdtechnische aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen en m.b.t. organisatorische aangelegenheden, de organisatie.

WIL JIJ OOK DEELGENOOT WORDEN VAN ONS TEAM? MELD JE DAN NU AAN

WIL JIJ OOK DEELGENOOT WORDEN VAN ONS TEAM? MELD JE DAN NU AAN

VOLG ONS NU

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Omloop van de Maasvallei & Ronde van Limburg via onze Facebook, YouTube en/of LinkedIn pagina.

RONDEVANLIMBURG

Maakt onderdeel uit van:
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/KNWU.png
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/LC.png
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Topcompetie.png

VOLG ONS NU

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Omloop van de Maasvallei & Ronde van Limburg via onze Facebook, YouTube en/of LinkedIn pagina.

RONDEVANLIMBURG

Maakt onderdeel uit van:
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/KNWU.png
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/LC.png
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Topcompetie.png