| OVER ONS

RONDEVAN
LIMBURG

Wij hebben primair als doel om te investeren in de jeugd en daarmee de toekomst van het Nederlands wielrennen. In een periode waar jongeren zich steeds vaker achter een ‘scherm’ terug trekken, proberen wij gezondheid, sport en opleiding -op dit vlak- actief te stimuleren.

De Omloop van de Maasvallei en de Ronde van Limburg geven nieuwe jonge wielertalenten de kans om zich sportief te meten met leeftijdgenoten op uitdagende parcoursen in de wielerprovincie Limburg.

De Omloop van de Maasvallei bestaat uit twee koersen, een wedstrijd voor Nieuwelingen (15-16 jaar) en een wedstrijd voor Junioren (17-18 jaar). De Omloop biedt de renners een lokale wedstrijd met een aantal venijnige beklimmingen met de finish op de kasseien van de Maasberg. Beide wedstrijden worden georganiseerd op de zaterdag van het eerste weekend van juni.

De Ronde van Limburg is de oudste provinciale klassieker en een van de oudste van Nederland en wordt op de zondag van het eerste weekend van juni gereden. In deze wielerkoers rijden eliterenners zonder contract en belofterenners (19-23 jaar) een ronde door het Zuid-Limburgse heuvelland gevolgd door een aantal lokale rondes.

Kortom, naast de opleidingsfunctie neemt de stichting haar rol om bewegen en gezondheid onder de jeugd te stimuleren zeer serieus. Wij zoeken derhalve actief naar partners en sponsoren die dit initiatief onderschrijven en ons hierbij willen steunen. Op welke wijze dan ook!

https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Logo_500.png

OMLOOP VAN DE MAASVALLEI & RONDE VAN LIMBURG MEER DAN ALLEEN EEN WEDSTRIJD VAN TOPNIVEAU

De drie pijlers van onze organisatie:

JONGEREN OPLEIDEN BINNEN DE WIELERSPORT

JONGEREN OPLEIDEN BINNEN DE WIELERSPORT

STIMULEREN VAN SPORT EN BEWEGEN ONDER DE JEUGD

STIMULEREN VAN SPORT EN BEWEGEN ONDER DE JEUGD

STIMULEREN VAN GEZONDHEID ONDER DE JEUGD

STIMULEREN VAN GEZONDHEID ONDER DE JEUGD

PROMO VIDEO

OOK MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD

Ook zo’n hekel aan fietsers die rood licht en borden negeren, hun afval achteloos in de berm gooien of met krachttermen en handgebaren andere weggebruikers schofferen? De mooiste plekjes en klimmetjes zijn inmiddels overbevolkt en met een beetje meer respect voor elkaar en de fraaie natuur om ons heen maken we het voor iedereen stukken prettiger.

Het kan dus ook anders! Steun het initiatief Ik Fiets Vriendelijk en rij vanaf morgen met twee groene ventieldopjes die jou als respectvolle en milieubewuste  fietser symboliseren. Of geef een setje cadeau.

Klik op het logo en je bent op de site.

https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/09/ikfietsvriendelijk_logo-01-01.png

WIL JIJ OOK NET ALS ONS INVESTEREN IN DE TOEKOMST VAN DE JEUGD?MELD JE DAN NU AAN ALS SPONSOR

RONDEVANLIMBURGONTWIKKELINGEN

Het bestuur werkt hard aan het verbeteren van de verhouding tussen publieke en private gelden. Ook zoeken we steeds vaker naar sponsoring in natura en zoeken we gelijkgestemde partners die zich met onze doelen kunnen vereenzelvigen en ons hierbij willen steunen.

De Ronde is sinds 2015 onderdeel van de Topcompetitie, hetgeen een boost betekende voor de nationale uitstraling van de Ronde, ook omdat de Topcompetitie wordt uitgezonden op Eurosport en de Ronde op L1. Verder is de finishlocatie verplaatst van de Adsteeg naar het centrum van Genhout hetgeen heeft geleid tot vergroting van de publieke belangstelling ter plaatse. Ook zijn uitstraling en commercie fors verbeterd door een geheel nieuwe site, fotografie en social media. Daarnaast zijn wij actief op zoek naar een naamgever (met langdurig commitment) voor de Ronde.

Verder streven we naar het vormen van nieuwe en innovatieve sponsorpakketten en zoeken we naar mogelijkheden om de start- en finishentourage nog verder te verbeteren. Ook worden mogelijkheden bekeken om het randprogramma verder uit te breiden in de vorm van bijvoorbeeld activiteiten bij de finishlocatie, een afwachtingswedstrijd voor handbikers, een kidsrace, een (dames)toertocht en dergelijke.

Er is de voorbije jaren zeer nauwkeurig gekeken naar de kostenzijde waarbij alle posten waarop nog kon worden bezuinigd (met behoud van kwaliteit en veiligheid) zijn gereduceerd. Het bestuur besteedt zoveel mogelijk eigen uren aan de organisatie en besteed hiermee elke euro aan haar doelen.

Op dit moment lopen gesprekken met diverse gemeenten voor het verder bestendigen van de samenwerking op lange termijn. Wij verwachten dat de samenwerking positief zal voortduren waarmee meerjarige zekerheid wordt bereikt over de publieke financiering van de Ronde. We vertrouwen op de effecten van de uitgezette en verder te ondernemen acties en op een positieve samenwerking met bestaande en nieuwe partners en we zullen ons ten volle blijven inzetten voor het behoud en verdere verbetering van dit prachtige en waardevolle evenement.

2019UITDAGINGEN

In tegenstelling tot veel andere sporten vinden wielerwedstrijden niet plaats vanuit verenigingsverband, maar worden deze merendeels door separate stichtingen georganiseerd. Dit omdat wedstrijden niet in een hal of veld maar op de openbare weg worden gehouden. Dit vergt (veel) meer organisatietalent en mankracht, met een bijbehorend kostenpakket. Kosten die niet kunnen worden gedekt met lidmaatschapsgelden (zoals bij andere sporten). De meerwaarde van de Ronde op de nationale wielerkalender en de toenemende (media) belangstelling vertalen zich nog niet automatisch in afdoende groei van sponsorgelden. Dit legt druk op de financierbaarheid en daarmee ook op het meerjarig voortbestaan van dit event.

De Ronde wordt naast de private middelen via sponsoring ook met publieke middelen ondersteund. De tendens is dat subsidiërende overheden eisen stellen aan de verhouding tussen publieke en private bijdragen. Private bijdragen (lees: sponsorgelden) moeten dus een substantieel deel vormen van de financiering van het wielerevent.

Het stichtingsbestuur pakt deze handschoen graag op, mede door de doelen van de stichting te verbreden en meer in te zoomen op belangrijke maatschappelijke thema’s zoals gezondheid en breedtesport bij jeugd en jongeren.

WIL JIJ OOK DEELGENOOT WORDEN VAN ONS TEAM? MELD JE DAN NU AAN

WIL JIJ OOK DEELGENOOT WORDEN VAN ONS TEAM? MELD JE DAN NU AAN

VOLG ONS NU

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Omloop van de Maasvallei & Ronde van Limburg via onze Facebook, YouTube en/of LinkedIn pagina.

RONDEVANLIMBURG

Maakt onderdeel uit van:
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/KNWU.png
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/LC.png
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Topcompetie.png

VOLG ONS NU

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Omloop van de Maasvallei & Ronde van Limburg via onze Facebook, YouTube en/of LinkedIn pagina.

RONDEVANLIMBURG

Maakt onderdeel uit van:
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/KNWU.png
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/LC.png
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Topcompetie.png