| WEDSTRIJDREGLEMENT

WEDSTRIJDREGLEMENTRONDEVAN
LIMBURG2019

Artikel 1
De 69e Ronde van Limburg hierna te noemen “de wedstrijd” wordt op zondag 2 juni 2019 georganiseerd door Stichting Wielerweekend Stein hierna te noemen “de organisatie”, die tevens houder is van de wedstrijdlicentie (KNWU) en de vergunningen en ontheffingen. De documenten zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de organisatie.

Artikel 2
Aan deze wedstrijd, waarvan de afstand 178,7 km bedraagt, kan worden deelgenomen door ploegen van min. 4 renners en max. 8 renners van de categorie Elite/Beloften.

Artikel 3
De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en nadere bepalingen en instructies van de KNWU. De wedstrijd valt onder de categorie Nationale Topcompetitie voor Elite/Beloften. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de reglementen, bepalingen en instructies de KNWU en de organisatie en de te volgen route.

Artikel 4
Het uitreiken van de rugnummers, kaderplaatjes en transponders heeft plaats vanaf 09.00 uur in de Permanence, Zalencentrum Vivaldi, Dieterenstraat 7, 6171 JK te Stein, tel. 0031 (0)46-4338476. De rugnummers dienen door de ploegleider/deelnemer of diens gemachtigde te worden afgehaald op vertoon van de geldige licentie van de deelnemers en begeleiders. Hier zullen de ploegleiders tevens de bescheiden voor de materiaal-/volgwagens ontvangen. De inschrijfcontrole voor ploegen sluit om precies 10:15 uur.

Artikel 5
Verkleed- en wasgelegenheid bevinden zich ná de wedstrijd in het Jean Nijsten Sportpark, Op Den Hoogen Boom 61, 6191 PE Groot Genhout van 14:00 uur tot 18:00 uur. De deelnemers dienen de was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval (papier, schillen e.d.) in de daarvoor bestemde vuilnisemmers te deponeren. Licenties  worden niet ingenomen, na controle worden deze direct teruggegeven.

Artikel 6
Om 10:30 uur zal de ploegleidersvergadering plaats vinden in de Permanence.

Artikel 7
Om 11:00 uur zal de juryvergadering plaatsvinden in de permanence, Zalencentrum Vivaldi Stein. Ná de wedstrijd zal de juryvergadering plaatsvinden in het Nijsten Sportpark, Op den Hoogen Boom 61, 6191 PE Groot Genhout.

Artikel 8
De radiocommunicatieapparatuur wordt uitgegeven vanaf 9:00 uur bij de Permanence. De frequentie voor Radio Tour is: 155.9375 Mhz (KNWU 1). Het inleveren van de ontvangen radio communicatie apparatuur vindt plaats op het parkeerterrein van café Vroemen in Genhout-Beek, uiterlijk vóór 17.30 uur.

Artikel 9
De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 11:30 uur verkrijgbaar in de Permanence.

Artikel 10
De deelnemers stellen zich op nabij het Gemeentehuis van Stein op aanwijzingen van de jury en de aanwezige verkeersregelaars.

Artikel 10a
Het tekenen van de presentielijst is voor de start verplicht. Dit kan vanaf een uur voor de start op het podium. Dit op aanwijzing van de jury. Per ploeg wordt dan de presentatielijst getekend.

Artikel 11
De start zal plaats vinden om 12:20 uur. De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar en reglementair aangebrachte rugnummers. Ook het via de organisatie uitgereikte kaderplaatje dient op de juiste wijze aan de fiets te zijn bevestigd.

Artikel 12
Voor zover bevoegd (en daartoe voorzien van een organisatie- en/of KNWU-strook en een radio-ontvanger) stellen de voertuigen uit de volgerskaravaan zich op achter of voor de deelnemende renners. Het meerijden in deze volgerskaravaan door niet officiële personen en/of voertuigen is verboden. Zij zullen, eventueel na overleg met de wedstrijdleiding, door het begeleidende politie-escorte uit de karavaan worden verwijderd.

Artikel 13
Gedurende de wedstrijd, met uitzondering van de lokale ronden, is er een tijdslimiet van 4 minuten.

Artikel 14
De bezemwagen (= laatste wagen van de volgerskaravaan) is herkenbaar aan de bezem / groene vlag.

Artikel 15
Op punten die gevaar kunnen opleveren worden door de organisatie personen met een vlag geplaatst. De deelnemers moeten bij de op deze wijze aangegeven punten uiterste attentie en voorzichtigheid betrachten. Het verbod wegwerpen afval/bidons e.d. N 2.2.025.01 is van toepassing.

Artikel 16
De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury en door de organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot een startverbod of uitsluiten van de wedstrijd.

Artikel 17
De finish vindt plaats omstreeks 16.45 uur in Genhout. Er vindt afleiding voor de volgers plaats op 300 meter voor de finish aan de rechter zijde. Aanwijzingen van verkeersregelaars dienen strikt opgevolgd te worden.

Artikel 18
De wedstrijd sluit een kwartier na aankomst van de winnaar of direct na aankomst van de bezemwagen. Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de jury schriftelijk worden ingediend, mits binnen de daarvoor reglementair gestelde tijd, die daartoe bereikbaar is in de vergaderruimte van de jury in de Permanence.

Artikel 19
Een eventuele anti doping controle zal worden gehouden in het Jean Nijsten Sportpark, Op Den Hoogen Boom 61, 6191 PE Groot Genhout.

Artikel 20
De medische verzorging tijdens de wedstrijd is in handen van de ronde arts en personeel van Stichting Sportdokters. De ziekenhuizen en telefoonnummers daarvan in de omgeving zijn:

Academisch Ziekenhuis Maastricht
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Algemeen: +31 (0)43 387 65 43
EHBO : +31 (0)43 38 76 700

Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Geleen
Algemeen: +31 (0)88 459 77 77

Artikel 21
Er zullen 2 of 3 neutrale materiaal wagens ( of motor )in koers worden ingezet.

Artikel 22
De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd.

Artikel 23
Op de individuele uitslag is het prijzenschema G van de KNWU van toepassing.

Artikel 23a
Tijdens de wedstrijd worden een tiental sprints voor het Bergklassement verreden. De waardering bij elke sprint is 6, 4, 3, 2, 1 punt(en). Bij gelijk aantal punten tellen het aantal behaalde 1e plaatsen en vervolgens de winnaar van de laatste sprint. De sprints zijn in de route aangegeven en middels borden zichtbaar. De winnaar van het dag klassement moet de Ronde van Limburg uitrijden.

Artikel 23b
Er is een ereprijs voor de strijdlustigste renner aangewezen door de vertegenwoordiger van de Topcompetitie en de koersdirecteur. Deze prijs geldt voor de Topcompetitie.

Artikel 23c
De eerste drie aankomende dienen direct na de finish beschikbaar te zijn voor de huldiging. Tevens de winnaar van het Bergklassement en de aangewezen winnaar van de Strijdlustigste Renner. Tevens dienen zich te melden voor de huldiging betreffende de Topcompetitie:
– De leider in de Topcompetitie
– De leider in het jongerenklassement
– De leider in het clubrenner klassement
– De leider in het bergklassement
– De leider in het Wattmeister klassement

Artikel 24
Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd genomen of vinden anderszins sancties plaats tegen de betreffende begeleider.

Artikel 25
Bij deze wedstrijd is het strafbarema van de KNWU van toepassing.

Artikel 26
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen m.b.t. wedstrijd technische aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen en m.b.t. organisatorische aangelegenheden, de organisatie.

WIL JIJ OOK DEELGENOOT WORDEN VAN ONS TEAM? MELD JE DAN NU AAN

WIL JIJ OOK DEELGENOOT WORDEN VAN ONS TEAM? MELD JE DAN NU AAN

VOLG ONS NU

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Omloop van de Maasvallei & Ronde van Limburg via onze Facebook, YouTube en/of LinkedIn pagina.

RONDEVANLIMBURG

Maakt onderdeel uit van:
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/KNWU.png
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/LC.png
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Topcompetie.png

VOLG ONS NU

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Omloop van de Maasvallei & Ronde van Limburg via onze Facebook, YouTube en/of LinkedIn pagina.

RONDEVANLIMBURG

Maakt onderdeel uit van:
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/KNWU.png
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/LC.png
https://rondevanlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Topcompetie.png